03/12/2022 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành tâm
Devotion

Tác giả: Robert Frost

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/05/2022 06:58

 

Nguyên tác

The heart can think of no devotion
Greater than being shore to ocean -
Holding the curve of one position,
Counting an endless repetition.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trái tim này chẳng ơ thờ
Bao la hơn cả bến bờ đại dương -
Từ một chỗ giữ đường cong,
Đếm đi đếm lại đếm không biết dừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Frost » Thành tâm