22/05/2024 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá lìa cành...
Hull a levél a virágról...

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/08/2007 23:49

 

Nguyên tác

Hull a levél a virágról,
Elválok én a babámtól.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Sárgul a hold az ég alján,
Mind a kettőnk oly halovány.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Harmat hull a száraz ágra,
Könnyek hullanak orcánkra.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Lesz még virág a rózsafán,
Egymást még mi is látjuk tán.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Dịch nghĩa

Lá lìa khỏi nhành hoa
Anh từ giã em anh
Vĩnh biệt, em yêu
Vĩnh biệt, em thương
Em yêu thương của anh!

Trăng vàng trên nền trời
Hai ta sao nhợt nhạt?
Vĩnh biệt, em yêu
Vĩnh biệt, em thương
Em yêu thương của anh!

Sương rơi xuống cành khô
Lệ tràn xuống má anh
Vĩnh biệt, em yêu
Vĩnh biệt, em thương
Em yêu thương của anh!

Sẽ còn hoa trên cành hồng?
Anh sẽ vẫn được còn thấy em?
Vĩnh biệt, em yêu
Vĩnh biệt, em thương
Em yêu thương của anh!

Bản dịch của Thuỵ Anh

Chiếc lá xanh lìa đứt khỏi cành
Anh nói lời chia biệt với em anh
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!

Trên trời cao trăng vàng sáng long lanh
Mà đôi ta bợt màu giá lạnh?
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!

Sương nhỏ giọt xuống cành khô thê thiết
Lệ đã nhạt nhòa trên má anh đây
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!

Trên cành hồng còn bông thắm anh chờ
Là ta sẽ đôi lần gặp lại
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!
Pest, ngày 7-1-1845
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Chiếc lá lìa cành...