28/10/2020 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn là

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/06/2009 01:42

 

Vẫn là tiếng thinh lặng kinh hoàng
Đâu đó quanh đây
Do một vật đã rơi buông từ chỗ rất cao
Còn để lại

Vẫn là nỗi khuya khoắt đuối tuyệt
Đâu đó quanh đây
Của những bước chân hồ nghi thất lạc
Về tự lãng quên xa

Vẫn là cơn tức tưởi cầm nén
Đâu đó quanh đây
Bục ra từ xương thịt tủi phận
Khốn quẩn tồn sinh

Vẫn là niềm nhớ nhung oan khuất
Đâu đó quanh đây
Về những khôn thiêng chưa hề hiển dạng
Ngày đêm chứng giám ta

Vẫn là sự đeo đẳng rợn người
Đâu đó quanh đây
Của những điệu ru hời vướng vất thiên cổ
Đầm cây cỏ hôn mê
1996

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Vẫn là