26/09/2022 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái du Huyền Đô quán
再遊玄都觀

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 12:49

 

Nguyên tác

百畝庭中半是苔,
桃花淨盡菜花開。
種桃道士歸何處?
前度劉郎今又來。

Phiên âm

Bách mẫu đình trung bán thị đài,
Đào hoa tịnh tận thái hoa khai.
Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ,
Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.

Dịch nghĩa

Trăm mẫu đất trong đình nay một nửa đã bám đầy rêu.
Hoa đào đã hết, hoa rau lại nở.
Đạo sĩ trồng đào đã về nơi nào?
Chàng Lưu thuở trước nay lại đến.

Bản dịch của Hoài Anh

Vườn xưa trăm mẫu nửa rêu đầy
Đào hết, hoa rau lại đến thay
Đạo sĩ trồng đào đâu đó nhỉ ?
Chàng Lưu năm trước lại về đây.
Bài này tác giả làm năm Thái Hoà thứ 2 (829), được phục quan làm Chủ khách lang trung tại kinh đô, tới thăm lại Huyền Đô quán. Bài này nối tiếp ý của bài Huyền Đô quán đào hoa, biểu thị lòng bất khuất và sẵn sàng đấu tranh của mình với lớp quý tộc mới lên (khi đó đã tản mát).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tái du Huyền Đô quán