02/04/2023 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Hoàng Phủ thị ngự trai trung xuân vọng kiến thị chi tác
同皇甫侍御齋中春望見示之作

Tác giả: Độc Cô Cập - 獨孤及

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 00:19

 

Nguyên tác

望遠思歸心易傷,
況將衰鬢偶年光。
時攀芳樹愁花盡,
晝掩高齋厭日長。
甘比流波辭舊浦,
忍看新草遍橫塘。
因君贈我江楓詠,
春思如今未易量。

Phiên âm

Vọng viễn tư quy tâm dị thương,
Huống tương suy mấn ngẫu niên quang.
Thì phan phương thụ sầu hoa tận,
Trú yểm cao trai yếm nhật trường.
Cam tỷ lưu ba từ cựu phố,
Nhẫn khan tân thảo biến hoành đường.
Nhân quân tặng ngã giang phong vịnh,
Xuân tứ như kim vị dị lường.

Bản dịch của Trần Trọng San

Xa ngóng, mong về, dễ xót thương
Tóc cằn đem sánh với niên quang
Vin cành, hoa hết, thêm buồn bã
Khép cửa, ngày dài, mãi chán chường
Cam ví sóng trôi lìa bến cũ
Đành nhìn cỏ mới khắp đê ngang
"Phong sông" nhân bạn làm thơ tặng
Cái ý xuân nay chửa dễ lường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Độc Cô Cập » Đồng Hoàng Phủ thị ngự trai trung xuân vọng kiến thị chi tác