24/03/2023 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 23

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2018 17:31

 

cá chép đói lòng
tìm đôi chú tép
tép ta khép nép
chui vào bụi rong
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Bài số 23