02/04/2023 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập đông
立冬

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2022 15:24

 

Nguyên tác

一夜轉狂風,
紛紛墜葉紅。
寒聲兼白晝,
朔氣判嚴冬。
番屬三年吏,
乾坤一病翁。
私齋歸屢晚,
獨對菊花叢。

Phiên âm

Nhất dạ chuyển cuồng phong,
Phân phân truỵ diệp hồng.
Hàn thanh kiêm bạch trú,
Sóc khí phán nghiêm đông.
Phiên[1] thuộc tam niên lại,
Càn khôn nhất bệnh ông.
Tư trai quy lũ vãn,
Độc đối cúc hoa tùng.

Dịch nghĩa

Qua đêm trời chuyển gió mạnh
Lá đỏ rụng tơi bời
Gió lạnh rít suốt cả ngày
Gió bắc đến báo hiệu mùa đông lạnh
Làm viên lại thuộc phiên đã ba năm
Là một ông già bệnh tật trong trời đất
Trở về nhà riêng thường muộn
Một mình đối diện với khóm cúc vàng

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Một đêm bỗng nổi dông,
Lá đỏ rụng đầy đồng.
Nghe lạnh về từ sáng,
Biết trời rét cả đông.
Một thời trong phủ chúa,
Cả kiếp vẫn “bần ông”.
Trở lại nhà thường muộn,
Một mình ngắm cúc bông.
[1] Cơ quan thuộc phủ chúa Trịnh. Vua Lê có lục bộ, phủ chúa có lục phiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Lập đông