15/08/2020 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm người mà chẳng biết suy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:28

 

Làm người mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm người mà chẳng biết suy