20/09/2020 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiệt tình không phải ba hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 09/05/2008 00:45

 

Thiệt tình không phải ba hoa,
Hôm qua tôi thấy con gà đá trâu.
Gà đá trâu bao lâu mới thắng?
Trâu đá gà què cẳng con trâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thiệt tình không phải ba hoa