23/10/2021 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân thướng đầu
新上頭

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:51

 

Nguyên tác

學梳蟬鬢試新裙,
消息佳期在此春。
為愛好多心轉惑,
遍將宜稱問傍人。

Phiên âm

Học sơ thiền mấn thí tân quần,
Tiêu tức giai kỳ tại thử xuân.
Vị ái hảo đa tâm chuyển hoặc,
Biến tương nghi xứng vấn bàng nhân.

Dịch nghĩa

Bắt chước bới tóc theo kiểu cánh ve, thử váy mới,
Theo tin loan đi, đám cưới định trong mùa xuân này.
Vì cái gì cũng thích làm, nên tâm trí rối bời,
Cứ hỏi mọi người, làm thế nào cho tương xứng?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc học chải cánh ve, thử váy
Thiệp hồng loan đám cưới xuân này
Gì cũng thích, tâm chuyển lay
Gặp ai cũng hỏi thế này, thế kia
Theo tục lệ xưa bên Trung Quốc, con gái tới tuổi 15 hay tới ngày cưới, cài trâm lên tóc. Việc làm này gọi là "thướng đầu".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tân thướng đầu