16/07/2024 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc Kiều

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2009 21:14

 

Bạc mệnh hồng nhan tám vạn người,
Đoạn trường sổ ấy có tên ai!
Phòng loan cung cấm đà bao thủa,
Mày trắng lầu xanh mấy độ rồi!
Bể thảm mông mênh làn sóng gợn,
Sông Tiền man mác cánh bèo trôi,
Chỉ vì chưa gặp người tri kỷ,
Mà luống long đong mãi với đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Khóc Kiều