03/08/2020 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Văn Sử Phó Dữ Lệ tá thiên sứ An Nam
送文史傅與礪佐天使安南

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:53

 

Nguyên tác

尚書文史濟時才,
匹馬仍隨使客來。
滄海龍飛天子詔,
青溟鶴下趙王台。
諸溪篁竹參差動,
五嶺梅花準擬開。
政使風煙殊百粵,
未應佳句不能裁。

Phiên âm

Thượng thư Văn Sử tế thì tài,
Thất mã nhưng tuỳ sứ khách lai.
Thương hải long phi thiên tử chiếu,
Thanh minh hạc há Triệu vương[1] đài.
Chư khê hoàng trúc sâm si động,
Ngũ lĩnh mai hoa chuẩn nghĩ khai.
Chính sứ phong yên thù Bách Việt,
Vị ưng giai cú bất năng tài.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Thượng thư Văn Sử sẵn chân tài,
Ruổi ngựa theo người sứ cõi ngoài.
Đài ngọc Triệu vương thơ hạc xuống,
Biển xanh thiên tử chiếu rồng bay.
Các khe măng trúc so le động,
Năm núi hoa mai sắp sửa khai.
Bách Việt gió mây dầu có khác,
Ngâm đề há thiếu vận thơ hay.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Tức Triệu Đà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Tống Văn Sử Phó Dữ Lệ tá thiên sứ An Nam