05/12/2022 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhầm

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 02:06

 

Tặng A.T.

Nhà tôi có một vườn dâu,
Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần.
Hoa đỗ ván giữa mùa xuân,
Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm.
Em tôi là gái mười lăm,
Quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa.
Thầy tôi dạy học chữ nho,
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh.
Có gì! tiếng cả nhà thanh,
Cơm ăn đủ bữa, áo lành đủ thay,
Còn tôi, sống sót là may,
Mẹ hiền mất sớm, giời đầy làm thơ.

Con tằm được mấy tiền tơ?
Chao ơi, mà ước mà mơ lấy nàng!
Giầu sang kiếm chốn giầu sang,
Vẫn tin tưởng chứ? Là: nàng yêu tôi.

Mấy khoa thi chót, thầy ơi,
Thầy không thi đỗ để rồi làm quan.
Để tôi lắm bạc nhiều vàng,
Để cho con lấy được nàng, thầy ơi!

Nàng mà làm dâu nhà tôi,
Vườn dâu nó thẹn với đôi tay ngà.
Ai thề như mới hôm qua:
“Lấy nhau không được chẳng thà chết đi”.
Mã thôi, nhắc lại làm gì,
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao.

Nhà tôi không bán vườn dâu,
Tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa.
Năm nay tôi phải về nhà,
Đợi xem giàn đỗ ra hoa có nhầm...
Bài thơ đề tặng thi sĩ Anh Thơ.

Tiêu đề ban đầu của bài thơ trong tập Tâm hồn tôi (1940) là Nhà tôi. Khi xuất bản tập Hương cố nhân (1941), tiêu đề bài thơ được đổi là Nhầm.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
3. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Nhầm