18/09/2021 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính thướng Hồ Chủ tịch
敬上胡主席

Tác giả: Bùi Kỷ - 裴杞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2011 20:07

 

Nguyên tác

杞所以得有今日皆主席教育之功謹有四拙聊當祝詞:

民族英雄百練身,
老來英敏壯精神。
人師道德光天地,
培養江山不老春。

杞拜,
一九六零五月十七。

Phiên âm

Kỷ sở dĩ đắc hữu kim nhật giai Chủ tịch giáo dục chi công cẩn hữu tứ chuyết liêu đương chúc từ:

Dân tộc anh hùng bách luyện thân,
Lão lai anh mẫn tráng tinh thần.
Nhân sư đạo đức quang thiên địa,
Bồi dưỡng giang sơn bất lão xuân.

Kỷ bái,
Nhất cửu lục linh ngũ nguyệt thập thất.

Bản dịch của Bùi Kỷ

Kỷ tôi sở dĩ có được như ngày nay đều do công giáo dục của Chủ tịch. Xin có bốn câu thơ vụng về tạm làm lời chúc:

Anh hùng dân tộc luyện thân,
Tuổi già mà vẫn tinh thần hơn ai.
Bốn phương đạo đức sáng ngời,
Non sông vun đắp đời đời thanh xuân.

Kỷ kính bút,
17-5-1960.
Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kỷ » Kính thướng Hồ Chủ tịch