06/10/2022 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tích diêm - Mi vu diệp phục tề
昔昔鹽-蘼蕪葉復齊

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 12:12

 

Nguyên tác

提筐紅葉下,
度日采蘼蕪。
掬翠香盈袖,
看花憶故夫。
葉齊誰復見,
風暖恨偏孤。
一被春光累,
容顏與昔殊。

Phiên âm

Đề khuông hồng diệp hạ,
Độ nhật thái mi vu.
Cúc thuý hương doanh tụ,
Khán hoa ức cố phu.
Diệp tề thuỳ phục kiến,
Phong noãn hận thiên cô.
Nhất bị xuân quang luỹ,
Dung nhan dữ tích thù.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nâng giỏ lên, lá thắm hồng
Qua ngày đi hái những mầm mi vu
Vốc tay, đầy áo hương nhu
Nhìn hoa mà nhớ chồng xưa đoạn đành
Mi vu mọc lá đầy cành
Gió tuy ấm, hận riêng mình đơn côi
Tuổi xuân tích luỹ thêm rồi
Ngắm dung nhan bỗng bùi ngùi hơn xưa.
Mi vu là một loại cây thân thảo có hoa thơm, còn được gọi là cây xuyên khung hoặc kỳ chỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tích tích diêm - Mi vu diệp phục tề