12/05/2021 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhại thơ con cóc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:08

 

Trong hang cóc nhảy ra chơi
Nhảy ra, ngồi đấy, coi trời, nhảy đi
Nhảy đi con cóc làm gì
Muôn năm thời thế cóc thì làm thơ
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhại thơ con cóc