19/08/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Can mao 1
干旄 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 00:03

 

Nguyên tác

孑孑干旄,
在浚之郊。
素絲紕之,
良馬四之。
彼姝者子,
何以畀之?

Phiên âm

Kiết kiết can mao,
Tại Tuấn chi giao.
Tố ty tỵ chi
Lương mã tứ chi.
Bỉ xư giả tử,
Hà dĩ tý chi ?

Dịch nghĩa

Cờ quan mao (cắm sau xe quan đại phu) cao chót vót.,
(Đi đến) ở cõi giao ngoài ấp Tuấn.
Có dây tua bằng tơ trắng cột theo cờ.
Ngựa tốt có 4 con.
Người hiền đẹp đẽ kia (được quan đại phu đến viếng),
Lấy gì tặng cho quan đại phu (để đáp lại nghi lễ đầy ân cần ấy) ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cờ can mao phất phơ cao ngất.
Ở cõi giao ngoài đất Tuấn này.
Cột tua tơ trắng lướt bay.
Bốn con ngựa tốt đưa ngài đến nơi.
Bực hiền sĩ dáng người đẹp đẽ,
Biết tặng gì đáp lễ ân cần.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

kiết kiết: dáng cao trội lên.
can mao: một thứ cờ ở đầu gù có gắn đuôi con mao ngưu (một loại bò có lông dài) để cắm ờ sau xe.
tuấn: tên một ấp ở nước Vệ.
giao: phần ở phía ngoài ấp.
tỵ: dệt thành sợi dây, lấy tơ trắng dệt thành sợi dây tua mà cột vào.
tứ chi: bốn con ngựa, hai con thắng ở trong và hai con thắng ở ngoài: tất cả bốn ocn ngựa cùng kéo xe.
xu: đẹp.
Tử, người, chỉ người àm quan đại phu đến viếng.
Tý, cho.

Nói quan đại phu nước Vệ đi chiếc xe ngựa ấy đến, có cắm cờ tinh mao để viếng người hiền. Còn người hiền được viếng thăm ấy sẽ lấy gì mà tặng cho quan đại phu để đáp lại nghi lễ đầy ý ân cần ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Can mao 1