03/12/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật tác
九日作

Tác giả: Vương Tấn - 王縉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:02

 

Nguyên tác

莫將邊地比京都,
八月嚴霜草已枯。
今日登高樽酒裏,
不知能有菊花無。

Phiên âm

Mạc tương biên địa tỉ kinh đô,
Bát nguyệt nghiêm sương thảo dĩ khô.
Kim nhật đăng cao tôn tửu lý,
Bất tri năng hữu cúc hoa vô.

Dịch nghĩa

Đừng đem nơi biên ải ra so với kinh đô,
Vì nơi đây tám tháng không có sương, nên cây cỏ héo khô.
Hôm nay lên cao nâng ly rượu,
Không biết có được ướp hoa cúc hay không!

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đừng cho biên ải giống kinh đô
Tháng tám sương nồng cỏ đã khô
Bữa này lên cao cùng chén rượu
Muốn nhìn hoa cúc, có không nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tấn » Cửu nhật tác