26/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên phương xuân hứng
邊方春興

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 04:57

 

Nguyên tác

草色青青柳色濃,
玉壺傾酒滿金鐘。
笙歌嘹亮隨風去,
知盡關山第幾重。

Phiên âm

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc nùng,
Ngọc hồ khuynh tửu mãn kim chung.
Sinh ca liệu lượng tuỳ phong khứ,
Tri tận quan sơn đệ kỷ trùng.

Dịch nghĩa

Màu cỏ xanh xanh, màu liễu nồng thắm.
Nghiêng bình ngọc rót đầy rượu vào chén vàng.
Tiếng kèn bầu cùng tiếng hát cao vút nương theo làn gió,
Đi xa qua nhiều lớp quan ải.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cỏ non xanh biếc, liễu xuê xoang
Bầu ngọc nghiêng nghiêng rót chén vàng
Nhịp phách lời ca theo gió trỗi
Quan san mấy lớp dạo bay sang
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Biên phương xuân hứng