26/10/2021 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng rừng xưa đất mỏ

Tác giả: Gia Ninh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:48

 

Rừng ơi! sống thuở hoang sơ
Biết chăng đất cũ trời xưa đã tàn?
Từ ngày làm chủ mỏ than
Công nhân khơi lửa rực ngàn đời sau!
Vùng mỏ, 1958

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Ninh » Tặng rừng xưa đất mỏ