20/01/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 047
閨怨其四十七

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:51

 

Nguyên tác

莫入襄陽與洛陽,
綺羅勾引少年郎。
歌樓美酒三千斛,
舞榭金釵十二行。

Phiên âm

Mạc nhập Tương Dương dữ Lạc Dương,
Ỷ la câu dẫn thiếu niên lang.
Ca lâu mỹ tửu tam thiên hộc[1],
Vũ tạ kim thoa thập nhị hàng[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đừng đến Tương Dương lẫn Lạc Dương,
Lụa là hấp dẫn kẻ thiếu niên.
Hát ca tiền rượu ba ngàn hộc,
Đài múa kim thoa, lắm sắc hương.
[1] Tức hộc rượu giá ba ngàn.
[2] Trang sức hai chục hàng thoa bạc trên tóc, chỉ những phụ nữ đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Khuê oán kỳ 047