07/12/2023 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam tống Lý Khanh
江南送李卿

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 12:33

 

Nguyên tác

從鶴南飛度楚山,
楚南相見憶秦關。
愿值回風吹羽翼,
早隨陽雁及春還。

Phiên âm

Tòng hạc nam phi độ Sở sơn,
Sở nam tương kiến ức Tần quan.
Nguyện trị hồi phong xuy vũ dực,
Tảo tuỳ dương nhạn cập xuân hoàn.

Dịch nghĩa

Ông theo cánh hạc tới vùng núi đất Sở này,
Gặp nhau ở phía nam đất Sở lại nhớ nhà đất Tần.
Chúc cho ngọn gió hồi hương nâng cánh nhạn,
Đưa ông sớm trở về kịp mùa xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo cánh hạc xuôi nam tới Sở
Gặp ông đây lại nhớ đất Tần
Cầu cho gió nổi nhạn nâng
Đưa ông về kịp mùa xuân nơi nhà
Lý Khanh tức Lý Ấu Thanh 李幼清, hay Lý Thâm Nguyên 李深源, xuất thân võ tướng, nhậm chức thứ sử Mục Châu, nên cũng được gọi là
Lý Mục Châu 李睦州, bị tiết độ sứ Lý Kỹ 李錡 vu cáo, đổi đi Vĩnh Châu (Linh Lăng), gặp Giả Chí cũng là người lưu đày, nên có qua lại với nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Giang Nam tống Lý Khanh