24/07/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Thư Vị - 舒位

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2008 02:25

 

Nguyên tác

春雪不可積,
蕭蕭作雨聲。
風檐疏欲斷,
冰柱濕猶明。
深巷晴雙屐,
高樓夜一檠。
偶然問米價,
頗悔未躬耕。

Phiên âm

Xuân tuyết bất khả tích,
Tiêu tiêu tác vũ thanh.
Phong thiềm sơ dục đoạn,
Băng trụ thấp do minh.
Thâm hạng tình song kịch,
Cao lâu dạ nhất kềnh.
Ngẫu nhiên vấn mễ giá,
Phả hối vị cung canh.

Dịch nghĩa

Tuyết xuân không thể chứa
Lất phất như tiếng mưa rơi
Mái thềm thưa toan gẫy
Cột băng ướt vẫn sáng
Ngõ sâu tạnh đôi guốc gỗ khô
Một cái giá đèn trên lầu cao
Chợt hỏi đến giá gạo
Hơi hối mình chưa đi cày

Bản dịch của (Không rõ)

Tuyết xuân không thể tích
Tiếng mưa rơi rả rích
Hiên thưa gió muốn sập
Băng ướt như sáng lên
Ngõ sâu, ngày, đôi guốc
Lầu cao, đêm, bệ đèn
Chợt hỏi đến giá gạo
Tiếc mình chửa đi cày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Vị » Xuân tuyết