24/04/2024 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Tề sơn đăng cao
九日齊山登高

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:59

 

Nguyên tác

江涵秋影雁初飛,
與客攜壺上翠微。
塵世難逢開口笑,
菊花須插滿頭歸。
但將酩酊酬佳節,
不用登臨恨落暉。
古往今來只如此,
牛山何必獨沾衣。

Phiên âm

Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi,
Dữ khách huề hồ thướng thuý vi.
Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy.
Đãn tương mính đính thù giai tiết,
Bất dụng đăng lâm hận lạc huy.
Cổ vãng kim lai chỉ như thử,
Ngưu sơn[1] hà tất độc triêm y.

Dịch nghĩa

Sông ôm bóng mùa thu, nhạn mới bắt đầu bay đi tránh rét,
Cùng khách tha hương đem bầu rượu lên núi đồi.
Cõi trần khó gặp lúc hé miệng cười,
Phải nên gắn hoa cúc đầy đầu đem về nhà.
Chỉ nên say tuý luý đối đãi với tiết đẹp trời,
Không muốn lên đấy ngồi sầu hận ánh tà dương.
Xưa qua giờ lại chỉ có như vậy thôi,
Việc gì một mình đứng trên núi Ngưu khóc ướt cả áo.

Bản dịch của Hải Đà

Sông thu lồng bóng nhạn mong manh,
Bầu bạn thong dong cảnh sắc xanh.
Thế tục buồn vương, môi héo nụ,
Đường về cúc giắt, bước dồn nhanh.
Mong sao cảnh đẹp, vui cùng rượu,
Chẳng phí trèo non, cảm nắng hanh.
Sự thế xưa nay trời đất chuyển,
Cớ gì lên núi đứng buồn tênh.
Cửu nhật là trùng dương, tiết ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch, ngắm hoa uống rượu.

[1] Núi ở nước Tề, đời Xuân Thu, Tề Cảnh Công lên núi trông về cố quốc mà khóc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Cửu nhật Tề sơn đăng cao