06/12/2021 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô cùng

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/10/2014 17:13

 

Nhân sinh một cõi ơ thờ
Có khi thấu hiểu, khi vờ như không
Lặng về cõi ấy mà trông
Tỉnh, điên thì cũng một vòng tử - sinh!

Trần gian ngỡ đủ mông mênh
Kiếp người như đủ bồng bềnh, nổi trôi
Những khi lòng bỗng chơi vơi
Đời như chật hẹp...
Đâu người hiểu ta?
04/6/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Vô cùng