17/10/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tin vui

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2014 11:31

 

Đời bát ngát vít cành ngồi hỏi
Xuân đi đâu trăm lối ngổn ngang
Tin vui vừa giục lên đàng
Áo tơ mở cuộc nếp vàng mênh mông
1942

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Tin vui