31/03/2023 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn công

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 20:44

 

Tằng tằng vừa mảng[1] tiếng thôi chung[2],
Thoắt thoắt rằng đà tới Vạn Công.
Bãi Sở ngàn Tương chăng cấm đoán,
Vòng câu tay lưới dễ phao tung.
Đón trăng cầu nọ rèm dầu hí[3],
Thuận gió buồm kia cánh hãy dùng.
Thấy cảnh ngâm chơi thơ vịnh cảnh,
Câu thiêng[4] mắc bởi thế bung tung.
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Nghe thấy.
[2] Gõ chuông.
[3] Thoả sức vui chơi.
[4] Câu thơ hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Vạn công