08/12/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải tông hành
海棕行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 03:28

 

Nguyên tác

左綿公館清江濆,
海棕一株高入雲。
龍鱗犀甲相錯落,
蒼棱白皮十抱文。
自是眾木亂紛紛,
海棕焉知身出群。
移栽北辰不可得,
時有西域胡僧識。

Phiên âm

Tả Miên công quán thanh giang phẫn,
Hải tông nhất chu cao nhập vân.
Long lân tê giáp tương thố lạc,
Thương lăng bạch bì thập bão văn.
Tự thị chúng mộc loạn phân phân,
Hải tông yên tri thân xuất quần.
Di tài bắc thần bất khả đắc,
Thì hữu Tây Vực Hồ tăng thức.

Dịch nghĩa

Bên trái của toà hành chánh huyện Miên có nhánh sông trong,
Có một cây hải tông cao tới mây.
Vảy rồng, vỏ con tê như mọc nhầm chỗ trên cây,
Mấu xanh, da trắng cái vằn đến mười vòng ôm.
Ngay giữa đám cây mọc bứa bừa xung quanh,
Cây hải thông đâu có biết rằng mình cao hơn cả bọn.
Dời đi trồng nơi hướng bắc không thể được,
Có lúc vị sư người Hồ ở Tây Vực biết điều đó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bên trái toà huyện Miên sông trong,
Cao vút tận mây một gốc tông.
Vẩy rồng da sấu mọc nhầm chỗ,
Mấu xanh, vỏ trắng ôm mười vòng.
Ngay giữa đám cây mọc la liệt,
Hải tông nào biết mình nổi nhất.
Hướng bắc không thể dời chỗ trồng,
Vùng Tây, sư Hồ lúc đó biết.
(Năm 762)

Tiêu đề chữ Hán có bản chép là 海稯行.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hải tông hành