30/11/2020 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 3
觀李固請司馬弟山水圖其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 15:52

 

Nguyên tác

高浪垂翻屋,
崩崖欲壓床。
野橋分子細,
沙岸繞微茫。
紅浸珊瑚短,
青懸薜荔長。
浮查并坐得,
仙老暫相將。

Phiên âm

Cao lãng thuỳ phiên ốc,
Băng nhai dục áp sàng.
Dã kiều phân tử tế,
Sa ngạn nhiễu vi mang.
Hồng tẩm san hô đoản,
Thanh huyền bệ lệ trường.
Phù tra tính toạ đắc,
Tiên lão tạm tương tướng.

Dịch nghĩa

Sóng lớn vươn lên căn nhà nghiêng,
Sườn núi sụt lở như sát với giường.
Cầu nơi quê chia rõ nét,
Bãi cát vòng lờ mờ.
Màu hồng phủ lên đám san hô thấp ngắn,
Sắc xanh rủ trên đám cỏ bế lệ dài.
Yên ổn ngồi trên chiếc bè nổi,
Ông tiên già trong phút chốc cùng tới.

Bản dịch của mailang

Sóng dựng lật nhà cửa,
Đẩy giường băng ập vô.
Cầu quê tan mảnh vụn,
Cát toé loạn vô bờ.
Cây cỏ còn xanh ngắt,
San hô đỏ nhạt mờ.
Lên bè cùng tạm ổn,
Tiên lão giờ là tổ.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 3