04/02/2023 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió mùa

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/01/2009 02:40

 

Em Tây Nguyên anh gió mùa Đông Bắc
Chăn trở dài tim tích tắc tên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Gió mùa