02/12/2020 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầm tuý đông phong - Thất đề
沉醉東風-失題

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 00:24

 

Nguyên tác

咫尺的天南地北,
剎時間月缺花飛。
手執著餞行杯,
眼閣著別离淚。
剛道聲保重將息,
痛煞煞教人舍不得,
好去者前程萬里。

Phiên âm

Chỉ xích đích thiên nam địa bắc,
Siếp thì gian nguyệt khuyết hoa phi.
Thủ chấp trước tiễn hành bôi,
Nhãn các trước biệt ly lệ.
Cương đạo đắc thanh "bảo trọng tương tức",
Thống sát sát giáo nhân xả bất đắc,
Hảo khứ giả, vọng tiền trình vạn lý.

Bản dịch của Hồ Lãng

Trời nam đất bắc trong gang tấc,
Nguyệt khuyết hoa tàn thoáng bóng câu.
Tay nâng chén rượu đưa nhau,
Mắt ngưng ngấn lệ biệt ly sầu,
Vừa nói được "gìn vàng giữ ngọc".
Đã nghẹn ngào chẳng nỡ rời nhau,
Người đi muôn dặm ruổi mau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Trầm tuý đông phong - Thất đề