21/05/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí tiền nhân

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 08:12

 

Việt Nam dòng máu hùng truyền
Muôn người như một thề nguyền đấu tranh
Chống xâm lăng, diệt thực dân
Dù cho phải chết nghìn thân cũng cười
Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Chí tiền nhân