30/03/2023 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị Kiều quan binh thư đồ
二喬觀兵書圖

Tác giả: Thẩm Ngu - 沈愚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 15:31

 

Nguyên tác

一卷龍韜講未終,
溫柔鄉里出英雄。
二豪不得陰謀助,
敢向江東立伯功。

Phiên âm

Nhất quyển "Long thao[1]" giảng vị chung,
Ôn nhu hương lý xuất anh hùng.
Nhị hào bất đắc âm mưu trợ,
Cảm hướng Giang Đông lập bá công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bàn chưa hết chuyện binh thư một quyển
Tại chốn quê, nhu thuận lộ anh hùng
Tuy hai Kiều không được phần trợ giúp
Vẫn dám xưng nghiệp bá, hướng Giang Đông
[1] Một trong sáu quyển binh thư (Lục thao) của Khương Tử Nha, gồm: Văn thao, Võ thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao, Khuyển thao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Ngu » Nhị Kiều quan binh thư đồ