04/07/2020 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc buồm nho nhỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:12

 

Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu.
Nay nước thuỷ triều,
Mai lại nước rươi...
Sông sâu sóng cả em ơi!
Chờ cho sóng lặng,
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng,
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiếc buồm nho nhỏ