24/07/2024 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến cửa Hà mùa nước lớn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/05/2021 06:35

 

Trưa đầu hạ,
nắng nghiêng hoa gạo đổ,
đầy sông đỏ thắm Cửa Hà.
Nước dâng lớn,
dập dờn con sóng dữ,
gặp tay ai nắm chặt dắt lên đò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bến cửa Hà mùa nước lớn