23/01/2022 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trệ vũ chung dạ cảm tác
滯雨終夜感作

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:33

 

Nguyên tác

細雨霏霏夜閉門,
孤燈明滅悄無言。
天邊征客閨中婦,
何處相思不斷魂。

Phiên âm

Tế vũ phi phi dạ bế môn,
Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn,
Thiên biên chinh khách khuê trung phụ,
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!

Dịch nghĩa

Mưa bụi lất phất, ban đêm đóng cửa,
Ngọn đèn côi quạnh lúc tỏ lúc mờ, im lặng chẳng nói năng gì.
Kẻ ở chân trời,người ở phòng khuê,
Nhớ nhau thì ở đâu mà tâm hồn chẳng tan nát.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Cửa cài lất phất đêm mưa,
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, lặng không!
Người viễn tái, kẻ cô phòng,
Tương tư ai chẳng não lòng như ai!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trệ vũ chung dạ cảm tác