28/11/2021 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở trung
楚中

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 06:49

 

Nguyên tác

洞庭春盡水滔滔,
烏鵲南飛萬賴號。
神女夢魂巫峽雨,
宗臣心血楚江濤。
迎人柳亦誇腰細,
特地山如鬬髻高。
最是多情行路客,
愁聽童叟誦離騷。

Phiên âm

Động Đình xuân tận thuỷ thao thao,
Ô thước nam phi vạn lại hào.
Thần nữ mộng hồn Vu Giáp vũ,
Tôn thần tâm huyết Sở giang đào.
Nghinh nhân liễu diệc khoa yêu tế,
Đặc địa sơn như đấu kế cao.
Tối thị đa tình hành lộ khách,
Sầu thinh đồng tẩu tụng Ly Tao.

Dịch nghĩa

Động Đình xuân hết nước cuồn cuộn,
Quạ, chim khách bay về nam, không trung ồn ào.
Mộng hồn Thần nữ mây Vu hiệp,
Tâm huyết của Khuất Nguyên gửi theo sóng sông Sở.
Đón người liễu cũng khoe lưng nhỏ,
Đặc biệt đất này núi như búi tóc quấn cao.
Thường là khách đi đường đa tình,
Sầu nghe trẻ già đọc bài Ly Tao.

Bản dịch của Hoài Anh

Động Đình xuân cạn, nước trôi,
Quạ về nam tiếng réo sôi xa gần.
Mây Vu hiệp mộng nữ thần,
Khuất Nguyên tâm huyết trải lần sóng sông.
Đón người liễu khoa lưng ong,
Núi như búi tóc từng vòng quấn cao.
Tính đa tình biết làm sao?
Nghe già trẻ đọc Ly Tao những sầu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sở trung