09/02/2023 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầm Dương độ
涔陽渡

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 22:04

 

Nguyên tác

楚田人立帶殘暉,
驛迥村幽客路微。
兩岸蘆花正蕭颯,
渚煙深處白牛歸。

Phiên âm

Sở điền nhân lập đới tàn huy,
Dịch quýnh thôn u khách lộ vi.
Lưỡng ngạn lô hoa chính tiêu táp,
Chử yên thâm xứ bạch ngưu quy.

Dịch nghĩa

Nắng chiều tắt dần trên ruộng đất Sở do tay người chăm bón,
Quán dịch xa xa, thôn xóm vắng, khách đi trên đường mòn nhỏ.
Hai bên bờ sông cỏ bông lau đang úa tàn,
Sương khói lên từ bãi sông, trâu cày trắng đi về xóm xa thẳm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng trên nương Sở tắt dần
Quán xa, thôn vắng, khách lần đường lam
Hai bên lau lách úa tàn
Khói vương bãi nhỏ, trâu đàn về xa
Sầm Dương nay nằm giữa Hồ Nam và Hồ Bắc, tức quản hạt nước Sở thời Xuân Thu - Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Sầm Dương độ