29/05/2022 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe tin anh hay hát hay hò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:24

 

Nghe tin anh hay hát hay hò,
Đố anh đếm được cổ cò mấy lông.
- Em về đếm cá dưới sông,
Anh đây sẽ đếm được lông cổ cò.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghe tin anh hay hát hay hò