23/01/2022 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà khuya

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2015 20:12

 

Tặng anh Nguyễn Khắc Quýnh

Vị chan chát dần tan cơn đắng miệng
đặc thêm vào cho đôi mắt thêm trong
ngày vừa cởi sau lưng đã cột vào quá khứ
nghiêng bình nghe năm tháng vợi nhanh dần
Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Trà khuya