28/11/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân
傷春

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 09/04/2010 00:44

 

Nguyên tác

水流東逝日西奔,
九十韶光紀見存。
雨暗雲埋芳草渡,
鶯愁燕慘落花村。
浮生已悟南華夢,
樂事誰同北海樽。
江上不堪回首望,
煙波渺渺又黃昏。

Phiên âm

Thuỷ lưu đồng thệ nhật tây bôn,
Cửu thập thiều quang kỷ kiến tồn.
Vũ ám vân mai phương thảo độ,
Oanh sầu yến thản lạc hoa thôn.
Phù sanh dĩ ngộ Nam Hoa mộng[1],
Lạc sự thuỳ đồng Bắc Hải tôn[2],
Giang thượng bất kham hồi thủ vọng,
Yên ba diểu diểu hựu hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Nước chảy xuôi xuống đông, mặt trời chạy lên tây.
Chín chục thiều quang còn thấy được bao lăm.
Mưa che mây lấp bến đò cỏ thơm.
Oanh sầu yến thản nơi thôn hoa rụng.
Kiếp hù sanh dễ lầm giấc mộng Nam Hoa,
Cảnh vui thú trên đời khó có ai được như Bắc Hải.
Trên sông, nghoảnh đầu trông lại, lòng buồn không chịu nổi,
Khói sóng mờ mờ tiếp đến trời chạng vạng.

Bản dịch của Quách Tấn

Đông: nước tuôn xuôi, Tây: ác trầm,
Thiều quang chín chục sót bao lăm.
Oanh sầu yến thản hoa thôn rụng,
Mưa lấp mây vùi bến cỏ thơm.
Giấc thắm Nam Kha đời dễ lạc,
Chén vui Bắc Hải thú khôn tầm.
Trên sông khói sóng theo ngày tối,
Nghoảnh lại quê nhà lệ khó cầm.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 62
[1] Giấc mộng của Nam Hoa. Nam Hoa là tên sách của Trang Chu, trong sách có chuyện Trang Chu nằm mộng thấy mình hoá thành bươm bướm bay nhởn nhơ rất thích thú. Khi tỉnh mộng ngỡ ngàng không biết mình nằm mộng hoá thành bươm bướm hay bươm bướm nằm mộng hoá ra mình.
[2] Chén rượu của Bắc Hải. Bắc Hải là hiệu của Khổng Dung, người đời Hậu Hán, hào hoa phong nhã. Trong nhà lúc nào cũng đầy khách. Chén rượu không mấy lúc trống không. Cổ thi vịnh Khổng Dung có câu: “Toạ thượng khách thường mãn, Tôn trung tửu bất không.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thương xuân