29/01/2022 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suốt đời se cát tạc hình em

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2018 20:38

 

Những con sóng dìm tôi xuống đáy
lại tung tôi lên tận đỉnh trời

Cặp mang tôi đang thở
cá đã trao cho tự lúc nào
chảy qua mang dòng hải lưu ấm nóng
thuỷ triều dâng trong mạch đập phập phồng
tôi đang quẫy mây trời hay quẫy sóng?

Gặp con mực rất rạch ròi đen trắng
giữa Ngân Hà vàng rực triệu sao băng
chẳng biết vì sao
hỏi con mực câu hỏi của hành tinh xa lạ:
“Biển có bao giờ khát nước hay chăng
và các bạn có khi nao phải tự đốt nhà mình?”

Hết chìm nổi biển xanh lại dạt lên bờ
dốc tâm sự một bầu cùng cát:
“Ước được làm dã tràng
suốt đời se cát tạc hình em
nhưng tìm mãi, tìm hoài chẳng thấy
giữa vô lượng thời gian, em ở nơi nào?”
2017

Nguồn: Hoàng Sa (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Suốt đời se cát tạc hình em