28/11/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thi
春詩

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi lilypham vào 17/04/2011 22:31

 

Nguyên tác

春光春風春景和,
春人路上唱春歌。
春日臨窗寫春字,
春閨女子繡春羅。

Phiên âm

Xuân quang xuân phong xuân cảnh hoà,
Xuân nhân lộ thượng xướng xuân ca.
Xuân nhật lâm song tả xuân tự,
Xuân khuê nữ tử tú xuân la.

Dịch nghĩa

Nắng xuân gió xuân cảnh xuân hoà
Đường ngập người xuân hát xuân ca
Ngày xuân ra cửa viết xuân đối
Buồng xuân gái đẹp thêu lụa là

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Nắng xuân gió xuân cảnh xuân hoà
Đường ngập người xuân hát xuân ca
Ngày xuân ra cửa viết xuân đối
Buồng xuân gái đẹp thêu lụa là
Trong một lần theo vua du ngoạn thưởng lãm hội Đạp thanh, Càn Long yêu cầu Kỷ Hiểu Lam vịnh một bài thơ xuân, mỗi câu ít nhất phải dùng 2 chữ “xuân”, Kỷ Hiểu Lam đã xuất khẩu bài này.
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, tr. 138, NXB Văn hoá Thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Xuân thi