02/07/2022 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền
秦中吟其八-五弦

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2008 15:56

 

Nguyên tác

清歌且罷唱,
紅袂亦停舞。
趙叟抱五弦,
宛轉當胸撫。
大聲粗若散,
颯颯風和雨。
小聲細欲絕,
切切鬼神語。
又如鵲報喜,
轉作猿啼苦。
十指無定音,
顛倒宮徵羽。
坐客聞此聲,
形神若無主。
行客聞此聲,
駐足不能舉。
嗟嗟俗人耳,
好今不好古。
所以綠窗琴,
日日生塵土。

Phiên âm

Thanh ca thả bãi xướng,
Hồng duệ diệc đình vũ.
Triệu tẩu bão ngũ huyền,
Uyển chuyển đương hung phủ.
Đại thanh thô nhược tán,
Táp táp phong hoà vũ.
Tiểu thanh tế dục tuyệt,
Thiết thiết quỷ thần ngữ.
Hựu như thước báo hỉ,
Chuyển tác viên đề khổ.
Thập chỉ vô định âm,
Điên đảo cung trưng vũ.
Toạ khách văn thử thanh,
Hình thần nhược vô chủ.
Hành khách văn thử thanh,
Trú túc bất năng cử.
Ta ta tục nhân nhĩ,
Hảo kim bất hảo cổ.
Sở dĩ lục song cầm,
Nhật nhật sinh trần thổ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Giọng trong câu hát đã ngừng,
Vạt hồng áo múa cũng dừng thôi bay.
Nàng Triệu ôm đàn năm dây,
Nhẹ nhàng đặt giữa ngực gầy nâng niu.
Dây to trầm đục trôi vèo,
Mưa sa, gió táp rào rào tiếng ngân.
Nỉ non dây nhỏ thì thầm,
Gấp như thể tiếng quỷ thần gọi nhau.
Tiếng gù chim thước từ đâu,
Đã nghe tiếng vượn âu sầu véo von.
Rộn ràng, mười ngón tay thon,
Lấn chen cung vũ, chợp chờn cung thương.
Khách ngồi nghe đủ ngũ âm,
Lặng im như tượng ngồi thần, ngán thay.
Khách đi đường nghe khúc này,
Đôi chân nặng trịch đứng ngây những sầu.
Buồn thay, đàn gảy tai trâu,
Mới thì vốn chuộng, cũ đâu mặn mà.
Đàn bắc song chẳng ai ưa,
Bụi đầy đã phủ đến ba bốn tầng.
Ngũ huyền là một loại đàn cổ, có năm dây to nhỏ, còn có tên là đàn bắc song.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền