26/02/2021 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 3 (Ngộ phù sinh, yếm phù danh)
長相思其三(悟浮生,厭浮名)

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2014 02:41

 

Nguyên tác

悟浮生,
厭浮名,
回視千鐘一發輕。
從今心太平。

愛松聲,
愛泉聲,
寫向孤桐誰解聽?
空江秋月明。

Phiên âm

Ngộ phù sinh,
Yếm phù danh,
Hồi thị thiên chung nhất phát khinh.
Tòng kim tâm thái bình.

Ái tùng thanh,
Ái tuyền thanh,
Tả hướng cô đồng[1] thuỳ giải thinh (thính)[2]?
Không giang thu nguyệt minh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hiểu phù sinh
Chán công danh
Bổng lộc nghìn chung cũng chẳng màng.
Từ nay lòng nhẹ tênh.

Tiếng tùng vui
Tiếng suối vui
Đàn gảy tri âm nào có ai?
Trăng thu sông vắng chơi.
[1] Chỉ đàn cầm.
[2] Nghe hiểu tiếng đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trường tương tư kỳ 3 (Ngộ phù sinh, yếm phù danh)