20/10/2021 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Họ đã kể với em đủ chuyện”
“Sie haben dir viel erzählet”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2012 01:12

 

Nguyên tác

Sie haben dir viel erzählet
Und haben viel geklagt;
Doch was meine Seele gequälet;
Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wesen
Und schüttelten kläglich das Haupt;
Sie nannten mich den Bösen,
Und du hast alles geglaubt.

Jedoch das Allerschlimmste,
Das haben sie nicht gewußt;
Das Schlimmste und das Dümmste,
Das trug ich geheim in der Brust.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Họ đã kể với em đủ chuyện
Và cùng em ca cẩm cũng nhiều
Nhưng họ có khi nào nói đến
Hồn anh hành hạ bởi bao điều

Họ luôn tỏ mình là cao đạo
Đầu lắc lư ra bộ xót xa
Họ luôn gọi anh là kẻ xấu
Còn em thì tin quá đi mà

Nhưng một điều tồi tàn hơn hẳn
Làm sao mà họ biết nổi đây
Là cái dở cực kỳ ngu xuẩn
Anh âm thầm ôm giữa ngực này
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ (song ngữ), NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Họ đã kể với em đủ chuyện”