18/01/2021 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch ngẫu thành
除夕偶成

Tác giả: Đàm Văn Lễ - 覃文禮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2011 00:32

 

Nguyên tác

纔近新年厭舊年,
無端世態儘堪憐。
等間歲月猶憎愛,
莫怪人生有棄捐。

Phiên âm

Tài cận tân niên yếm cựu niên,
Vô đoan thế thái tận kham liên.
Đẳng gian tuế nguyệt do tăng ái,
Mạc quái nhân sinh hữu khí quyên.

Dịch nghĩa

Mới gần sang năm mới, đã chán ghét năm cũ
Lạ thay thói đời, nghĩ thật đáng thương!
Năm tháng là chuyện tầm thường, còn yêu với ghét
Trách gì đời người có những sự phụ bạc không hay!

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Năm mới hầu sang, cũ chán rồi
Thói đời lật lọng, nghĩ thương ôi!
Chuyện thường năm tháng còn yêu ghét
Phụ bạc nhân tình chớ trách ai!
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB Văn hoá, 1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Văn Lễ » Trừ tịch ngẫu thành