02/10/2023 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi làn khói nhẹ buông rơi
When the smoke is going down

Tác giả: Klaus Meine

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/05/2023 20:26

 

Nguyên tác

Just when you make your way back home
I find some time to be alone
I go to see the place once more
Just like a thousand nights before
I climb the stage again this night
‘Cause the place seems still alive
When the smoke is going down

This is the place where I belong
I really love to turn you on
I’ve got your sound still in my ear
While your traces disappear
I climb the stage again this night
‘Cause the place seems still alive
When the smoke is going down

I climb the stage again this night
‘Cause the place seems still alive
When the smoke is going down
When the smoke is going down
When the smoke is going down

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chỉ khi em trở về nhà
Thời gian anh thấy rõ ra với mình
Anh đi ngắm lại loanh quanh
Giống như trước đó ngàn đêm qua rồi
Tối lên sân khấu nữa thôi
Nơi này vẫn sống
Chơi vơi khói chìm

Nơi này đã thuộc về tim
Với anh thật thích bật em lên hoài
Tiếng em vẫn vọng bên tai
Trong khi dấu vết em phai tan rồi
Tối lên sân khấu nữa thôi
Nơi này vẫn sống
Chơi vơi khói chìm

Anh lên sân khấu về đêm
Dường như đây chốn cho thêm sinh tồn
Khi
Làn khói nhẹ
buông rơi
12.5.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Klaus Meine » Khi làn khói nhẹ buông rơi