27/09/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 1
和家叔絅軒洪著大人甲戌元旦紀事原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 11:01

 

Nguyên tác

康衢撫腹樂豐饒,
萬歲山呼仰聖朝。
既醉且歌林下叟,
乾坤華旦喜今朝。

Phiên âm

Khang cù phủ phúc lạc phong nhiêu,
Vạn tuế sơn hô ngưỡng thánh triều.
Ký tuý thả ca lâm hạ tẩu,
Kiền khôn hoá đán hỷ kim triêu.

Dịch nghĩa

Vỗ bụng cười vui buổi được mùa no ấm
Ngước mặt về hướng vua trên mà tung hô vạn tuế
Có ông già trong rừng vừa say vừa hát
Sáng nay vui mừng đón ngày ra đời của trời đất

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

No ấm mừng vui vỗ bụng cười
Tung hô vạn tuế đến vua ngài
Lão ông say hát bên rừng trúc
Mừng sáng đầu năm của đất trời
Giáp Tuất tức năm 1934.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 1