19/09/2021 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về Dục Tú cùng em

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:36

 

Ai về Dục Tú[1] cùng em,
Mà ngắm bờ thửa, mà xem bờ vùng.
Đồng em như tấm thảm nhung,
Bờ như dải lụa thêu từng cánh hoa.
Mương gần nối với mương xa,
Cống chìm cống nổi nước ra nước vào,
Đường đi mát bóng xoan đào,
Cánh cò bay liệng vẫy chào trạm bơm.
Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Xã tiếp giáp thành Cổ Loa, thường có sự tranh chấp đất đai với nhau, cùng thuộc huyện Đông Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về Dục Tú cùng em